Jongleringens historia

Gycklare med tvivelaktig moral, spektakulära cirkusuppträdanden, gatukonst, knasiga hattar… Alla har sin bild av jonglering! Något som är okänt för de flesta är att jonglering är en gammal konst som kan spåras tillbaka till forntida Egypten. Medan de flesta historiska referenserna beskriver män som utför konsten, är de första jonglerarna i Egypten, Grekland och Stilla havsregionen kvinnor. Jonglering har genom tiderna fungerat som underhållning, förströelse, sport, stressbehandling och på senare tid konferensaktivitet. Nedan följer de viktigaste händelserna i jongleringskonstens 4000-åriga historia.

1994-1781 f. Kr. – Egypten

I den 15:e Beni Hassangraven har en väggmålning hittats föreställande kvinnliga dansare och akrobater som jonglerar.

770-476 f. Kr. – Kina

Krigare visar upp sin skicklighet som jonglörer för sina fiender, ibland med resultatet att en konflikt kan undvikas. Fienden blir helt enkelt så imponerade och rädda att de hellre ger upp än möter dessa imponerande motståndare på slagfältet.

400-200 f. Kr. – Grekland

Fenomenet finns beskrivet i grekiska texter och avbildat på krukor. Jonglering anses vara en förströelse och många utövare är kvinnor.

kvinnlig grekisk jonglör 400 fkr

50-400 e. Kr. – Romerska riket

Jonglering dyker upp i Rom. Statyetter, keramik och skrifter visar att jonglering är vanligt förekommande. Vapen och sköldar är uppskattade jongleringsföremål. Romaren Tagatus Ursus hävdade på sin gravsten att han var den första att jonglera med glasbollar.

romersk staty jonglör

500-1500 e. Kr. – Europa

Jonglering är ett accepterat tidsfördriv fram till det Romerska rikets fall. Då faller det i onåd och anses under hela medeltiden vara en suspekt form av förströelse. Referenserna till jonglering är få och negativa. Utövarna anklagas ofta under medeltiden för låg moral och häxeri. Jonglörer uppträder främst på marknader, torg och pubar men gycklare visar också upp sina färdigheter för kungar och adelsmän.

1066 – England

Taillefer, William av Normandies krigsbard, jonglerar med sitt svärd framför fienden vid slaget vid Hastings. En engelsk soldat utmanar honom och blir slagets första dödsoffer då han besegras av barden.

1500-talets början – Frankrike

Vid medeltidens slut börjar jongleringskonsten återfå sin aktning. Pierre Gringoire (1475-1538), populär fransk poet och pjäsförfattare, var känd som Jonglörkungen

1680 – Tyskland

Staden Nuremberg anställer en bollmästare som demonstrerar sina färdigheter och lär stadens ungdomar att jonglera samt gå på lina.

1768 – England

Den första moderna cirkusen grundas av Philip Astley och några år senare anställer han jonglör. Från denna dag är jongleringskonsten en självklar del av cirkusarnas program.

1774 – Stilla havet

Beskrivning av hiko på Tonga. Unga flickor jonglerar lime, kalebass eller tui tui-nötter, detta är en hobby som existerar fortfarande. I Japan leker unga flickor en gammal lek som kallas Otedama, där de sjunger rim och jonglerar bollar.

1795 – Kina

Fotjonglering äger rum vid det kejserliga hovet. 1800-talets början Cirkusar öker i popularitet och jonglering börjar utvecklas till vad det är i dag. De flesta jonglörer arbetar vid cirkusar och varietéer; det ger dem frihet att specialisera sig då de inte längre behöver utföra enmansshower.

1820 (ca) – Europa

Bröderna Mooty och Medua Samme från Ostindien börjar uppträda i Europa. De är så framgångsrika att Fjärran Östern-akter blir på modet bland jonglörer och deras publik.

1800-talets mitt till slut – Europa och Nordamerika

Varietéer och musikteatrar blir populära, jonglörer underhåller mellan musikakterna. Gummibearbetning utvecklas och jonglörer börjar använda gummibollar. Tidigare var jongleringsbollar gjorda av segelgarn, läder, trä eller olika metaller.

1885 – England

Paul Cinquevalli (1859 – 1918) debuterar på en cirkus i Covent Garden, London. Cinquevalli var den första jonglerande superstjärnan och kallades i pressen för världens bästa jonglör.

1896 – Sibirien

Enrico Rastelli föds. Rastelli (1896-1931) anses vara en av världens största jonglör genom tiderna. Han har bl. a. jonglerat med tio bollar.

1930-1950 – Europe and North America

Cirkusar och varietéer minskar i popularitet p.g.a. konkurrens från biografer och tv men jonglörer lyckas ändå hitta scener att uppträda på. 1947 bildas International Jugglers’ Association (IJA) . IJA är en stor internationell organisation som ger ut publikationer och även har årliga kongresser där jonglörer från hela världen möts.

1950-

Det blir mer och mer populärt att jonglera som avkoppling och för nöjes skull. På senare tid har även företag börjat inse nyttan av jonglering som ett givande konferensinslag.